تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۲۰:۰۶:۲۷
کد مطلب : 85700

عکس/ ابتکار اسلامی یک ایرلاین خارجی

کارت مربوط به توضیحات بوئینگ ۷۳۷ – ۷۰۰ عمان ایر که توضیحات آن با استفاده از زنان دارای حجاب اسلامی درج شده است.

عکس/ ابتکار اسلامی یک ایرلاین خارجی