تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۲۱:۱۳:۴۲
کد مطلب : 74257

عکس/ اقامتگاه رضا شاه در جزیره موریس

رضا شاه پهلوی در شهریور ماه سال ۱۳۲۰ و پس از اشغال ایران از سوی نیروهای متفقین با نگارش استعفا نامه و واگذاری سلطنت به ولیعهد ۲۲ ساله اش، ایران را به مقصد هند ترک کرد اما پس از توقف ۵ روزه در بندر بمبئی و در کشتی در نهایت به صلاحدید انگلیسی ها به بندر پورت لوئی پایتخت جزیره موریس در آفریقا رسید

عکس/ اقامتگاه رضا شاه در جزیره موریس