تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , تیر, ۱۳۹۴ | ۲۲:۱۵:۰۵
کد مطلب : 98780

عکس: امیرکبیر واقعی

تصویر فوق توسط ارنست هولستر گرفته شده و منتصب به امیرکبیر می باشد.