تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۲۳:۴۵:۳۶
کد مطلب : 72645

عکس/ تدبیری درخشان برای مهار انقلاب!

این عکس سندی است گویا بر عقب ماندگی ذهنی و درماندگی فکری دولت “بختیار” و ارتشی که پس از خروج شاه از کشور، به کلی شیرازه امور را از دست داده بود

عکسی که می بینید (مطابق با تاریخی که زیر آن ثبت شده است) در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۵۷ در خیابان انقلاب تهران(احتمالا حوالی پارک دانشجوی فعلی) گرفته شده است. تعدادی از تانک های نیروی زمینی ارتش، در خیابانی که تا روز قبل، مملو از ملیون ها استقبال کننده “امام خمینی” بود، رژه می روند. عکاس آن (یعقوب زاده) هیچ توضیحی درباره اش نداده است اما بی شک این رژه احمقانه در برابر چشمانی مردمی که آزادانه عکس “امام خمینی” در دست دارند، تدبیر مغز های امنیتی و نظامی فعال در آن روزها، برای مهار خیزش مردمی بوده است.

عکس/ تدبیری درخشان برای مهار انقلاب!

این عکس سندی است گویا بر عقب ماندگی ذهنی و درماندگی فکری دولت “بختیار” و ارتشی که پس از خروج شاه از کشور، به کلی شیرازه امور را از دست داده بود. ارتشی که ژنرال های آن، تصور می کرد، میلیون ها مرد و زنی را که نفر به نفرشان، با بازگشت امام خمینی، به بمب های ساعتی تبدیل شده بودند، می توان با چرخ زدن چند تانک و نفربر زرهی، به خانه ها برگرداند.

تنها ده روز بعد از گرفته شدن این عکس، تمامی این تانک ها، بازیچه هایی بی مقدار در دستان جوانان انقلابی بودند و آن مغزهای عقب مانده و درمانده، در خیابان “ایران”، انتظارِ محاکمه خود را می کشیدند.