تاریخ انتشار خبر: ۵ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۸:۱۲:۳۵
کد مطلب : 41676
عکس دسته جمعی با جسد سیاهپوست سوزانده شده+18

عکس دسته جمعی با جسد سیاهپوست سوزانده شده+۱۸

جسد یکی از سیاهپوستانی که در سال ۱۹۱۹ توسط آمریکایی‌های افراطی سوزانده شده است.

عکس دسته جمعی با جسد سیاهپوست سوزانده شده