تاریخ انتشار خبر: ۱۶ , شهریور, ۱۳۹۴ | ۱۸:۵۰:۵۴
کد مطلب : 100517

عکس/ رقص شمشیر با طعم آش ایرانی

در حاشیه دهمین جشنواه ملی آش ایرانی در زنجان

عکس/ رقص شمشیر با طعم آش ایرانی

عکس/ رقص شمشیر با طعم آش ایرانی

عکس/ رقص شمشیر با طعم آش ایرانی

عکس/ رقص شمشیر با طعم آش ایرانی

عکس/ رقص شمشیر با طعم آش ایرانی

عکس/ رقص شمشیر با طعم آش ایرانی