تاریخ انتشار خبر: ۳ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۱۸:۰۶:۰۴
کد مطلب : 120947

عکس/ طلاهای آلمان نازی در معدن نمک

کشف طلاهای آلمان نازی در معدن نمک در سال ۱۹۴۵ ؛ این طلاها عمدتا غنیمت نازی‌ها از کشورهای اشغال شده در جنگ بود که به این معدن آورده میشد تا صرف هزینه های جنگ شود.۱۹۴۵

کشف طلاهای آلمان نازی در معدن نمک؛ ۱۹۴۵