تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۱:۴۲
کد مطلب : 68416

عکس/ فرزند عماد مغنیه در کنار آقازاده های ایرانی

در این واقعه، تعدادی از رزمنده گان «مقاومت اسلامی لبنان(شاخه ی نظامی حزب الله)» توفبقِ شهادت پیدا کردند که یکی از آنان، «جهاد عماد مغنیه» پسر «حاج رضوان» فرمانده‌ی شهید «مقاومت اسلامی لبنان» بود.

 بنا بر اخبار رسیده از شبکه «المنار» و شبکه «المیادین» ساعاتی قبل، بال گردهای ارتش صهیونیستی، روستای «المزرعه» در منطقه «قنیطره» را مورد حمله قرار دادند که در این واقعه، تعدادی از رزمنده گان «مقاومت اسلامی لبنان(شاخه ی نظامی حزب الله)» توفبقِ شهادت پیدا کردند که یکی از آنان، «جهاد عماد مغنیه» پسر «حاج رضوان» فرمانده‌ی شهید «مقاومت اسلامی لبنان» بود.

در تصاویر زیر، جهاد مغنیه، در کنار مزار پدرش، عکس هایی گرفته است که در آن ها، آقازاده های شهدای ایرانی، از جمله فرزند شهید همت( عکس اول، نفر دوم از راست) و فرزند شهید عباس کریمی(عکس دوم، نفر اول از چپ) فرماندهان شهید لشکر۲۷ محمد رسول الله(صلوات الله علیه) هم دیده می شوند.(عکس ها از «داوود کریمی» است)
در تصویر سوم، نفرات عبارتند از: ابوذر شیرودی، فرزند شهید شیرودی، علی ساجدی، فرزند شهید هاشم ساجدی، محمد مهدی همت ، فرزند شهید همت، جهاد مغنیه فرزند شهید مغنیه، رسول عاصمی فرزند شهید عاصمی، احسان باکری فرزند شهید حمید باکری، داوود کریمی فرزند شهید عباس کریمی

عکس/ فرزند عماد مغنیه در کنار آقازاده های ایرانی

عکس/ فرزند عماد مغنیه در کنار آقازاده های ایرانی
شهید جهاد مغنیه در کنار محمد مهدی همت

عکس/ فرزند عماد مغنیه در کنار آقازاده های ایرانی