تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۶:۵۱:۱۰
کد مطلب : 48766

عکس/ فرصت جنگ‌جهانی به زنان انگلیسی

در طی یک ماه اول اعلام جنگ جهانی اول، بیش از ۱۰۰ هزار مرد انگلیسی با رها کردن شغل خود در خطوط راه آهن، عازم جبهه های جنگ شدند.