تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۷:۳۵
کد مطلب : 45005

عکس/ فیدل کاسترو آبادان

به او مصطفی ریش هم می گفتند و به خاطر شباهت ریش و جثه قوی اش، فیدل کاسترو آبادان هم لقب گرفته بود. او در دی ۱۳۸۸ درگذشت و در آبادان به خاک سپرده شد.

این تصویر، مصطفی سراندیب، جوانمرد، ورزشکار و از عیاران آبادان را نشان می دهد.

او در کسوت رزمنده، هرگز شهرش را ترک نکرد.

به او مصطفی ریش هم می گفتند و به خاطر شباهت ریش و جثه قوی اش، فیدل کاسترو آبادان هم لقب گرفته بود.  او در دی ۱۳۸۸ درگذشت و در آبادان به خاک سپرده شد.

این تصویر از کتاب عکس های احمد علیزاده نوحی انتخاب شده است.

عکس/ فیدل کاسترو آبادان