تاریخ انتشار خبر: ۳۱ , شهریور, ۱۳۹۴ | ۲۰:۰۳:۴۸
کد مطلب : 100970

عکس نوشته/درب سایت های نظامی ایران به روی بازرسان باز شد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بازدید از پارچین را نشانه ای از باز شدن درب سایت های نظامی ایران به روی بازرسان آزانس عنوان کرد.

عکس نوشته/درب سایت های نظامی ایران به روی بازرسان باز شد

«جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بازدید از پارچین را نشانه ای از باز شدن درب سایت های نظامی ایران به روی بازرسان آزانس دانست و گفت: بازرسی اخیر از پارچین هم برطبق روند معمول انجام شده است.