تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۴:۱۰:۳۷
کد مطلب : 45039

عکس و شعری که در اینستاگرام محمود احمدی‌نژاد در مورد عیادت از رهبری منتشر شد

عکسی که در اینستاگرام محمود احمدی‌نژاد در مورد عیادت از رهبری منتشر شد

عکسی که در اینستاگرام محمود احمدی‌نژاد در مورد عیادت از رهبری منتشر شد