تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۲۰:۰۷:۱۶
کد مطلب : 28043

عکس/ کارنامه ای برای یک قبر

یک قبر متقاوت به شکل کارنامه