تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۲۳:۰۳:۱۱
کد مطلب : 73927

عکس/ ۸۴ همسر سلطان صاحبقران

حکایت حرمسرای ناصرالدین‌شاه داستانی است و شهره عام و خاص. وی حرمسرایی عریض و طویل برای خود ساخت که وصف آن در تاریخ‌ها و سفرنامه‌های آن دوره آمده است. به سخن عین‌السلطنه ۱۱۲ زن‌ عقدی و صیغه‌ای داشت که به همراه نوکر و کلفت‌ها بیش از ۲۰۰۰ نفر بودند.

عکس/ 84 همسر سلطان صاحبقران