تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , آبان, ۱۳۹۳ | ۰۹:۲۹:۰۸
کد مطلب : 53049

فرمانده‌ای که‌بعد از۳۳سال برگشت!+عکس

او در عملیات قلۀ شنام مشرف بر بیارۀ عراق در ۳۰ تیرماه ۱۳۶۰ به شهادت رسید و پیکرش در معرکۀ نبرد باقی ماند و پس از ۳۳سال و سه ماه و ۱۸ روز از شهادتش دوست گرانقدرم کمال شفیعی ـ پسرعموی شهید ـ خبر رجعتش را به من داد.

 علی رستمی، رزمنده و نویسنده دفاع مقدس در فضای مجازی نوشت: بیژن شفیعی دانش آموز سال سوم دبیرستان سیدجمال الدین شهرستان اسدآباد در اولین اعزام من به جبهه فرماندۀ من بود. دوسالی از من بزرگتر بود و این عکس شاید یک یا دو سال قبل از شهاتش باشد.

فرمانده‌ای که بعد از 33 سال برگشت!+عکس

او در عملیات قلۀ شنام مشرف بر بیارۀ عراق در ۳۰ تیرماه ۱۳۶۰ به شهادت رسید و پیکرش در معرکۀ نبرد باقی ماند و پس از ۳۳سال و سه ماه و ۱۸ روز از شهادتش دوست گرانقدرم کمال شفیعی ـ پسرعموی شهید ـ خبر رجعتش را به من داد.

او سقای تشنه لب در این عملیات بود.