تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۰۵:۴۰:۱۸
کد مطلب : 90303

فیلم/ فرار مریلا زارعی از حادثه ای مرگبار

در حین فیلم برداری؛

 

 

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster (latest Chrome and Safari)

volume

mmute

seek

 . seek to previous

۱۲۶ seek to 10%, 20%, …۶۰%

Adobe Flash is disabled for this page, click player area to enable.