تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۶:۴۶:۰۷
کد مطلب : 86750

قهرمان مسابقات رالی خاورمیانه مشخص شد

ناصر العطیه راننده قطری قهرمان مسابقات رالی مرک شد.

بعد از ظهر جمعه در پایان ۱۳ تست مسابقات رالی مرک “ناصر العطیه” قهرمان رالی مرک شد.

راننده قطری با میانگین سرعت ۱۰۸ کیلومتر و زمان کلی یک ساعت و ۵۲ دقیقه و ۵۶ ثانیه در مجموعه ۱۳ تست به مقام قهرمانی رسید.

رتبه دوم این مسابقات نیز به “عبدالعزیز کواری” راننده دیگر تیم قطر با سرعت میانگین ۱۰۷ کیلومتر و مدت زمان یک ساعت و ۵۳ دقیقه و ۲۳ ثانیه رسید.

رتبه سوم این مسابقات نیز به “شیخ خالد القاسمی” راننده اماراتی با میانگین سرعت ۱۰۶ کیلومتر و مدت زمان یک ساعت و ۵۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه رسید.

دو تیم قطری دیگر رتبه های چهارم و پنجم و تیمی از کویت نیز رتبه ششم را کسب کرد.

منبع: مهر