تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۸:۳۰:۰۴
کد مطلب : 90484
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان :

قومیت گرایی را مسئله مطلوبی در جامعه نمی دانم/ با این نگاه خیلی از ارزش ها پایمال می شود

فرج الله خبیر اظهار داشت:قومیت گرایی را مسئله مطلوبی در جامعه نمی دانم چرا که با این نگاه خیلی از ارزش ها پایمال می شود ارزش های انسانی نادیده گرفته می شود.

فرج الله خبیر معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان در گفتگو با رهیاب در خصوص قومیت ها و قومیت گرایی گفت:خود قومیت مفهوم بدی نیست وجود قومیت ها برای هر جامعه ای ارزشمند است.
وی ادامه داد:یک مجموعه از ارزش ها و فرهنگ ها در درون هر قومی وجود دارد که آنها به جامعه ما هویت می دهند.
خبیر تصریح کرد:ولی قومیت گرایی را مسئله مطلوبی در جامعه نمی دانم چرا که با این نگاه خیلی از ارزش ها پایمال می شود ارزش های انسانی نادیده گرفته می شود.
وی افزوذ:ممکن است در قومیت گرایی مسئله شایسته سالاری مطرح نمی شود ممکن است یک سری ناهنجاری ها در حوزه رفتارهای اجتماعی صورت گیرد.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت:قومیت گرایی را مبتنی بر آموزه های دینی نمی دانم وقتی به آموزه های دینی رجوع می کنیم می بینیم تمام انسان ها را از هر نژاد و رنگی که باشند خدا برابر دانسته است.
وی ادامه داد:قران هم به این موضوع تاکید می کند که همه شما را از یک پدر و مادر آفریدیم اما دسته دسته کردیم تا همدیگر را بشناسید و این باعث رشد و تکامل شود کسی نزد خدا محبوب است که باتقواتر باشد نه اینکه از کدام قوم و قبیله باشیم
منبع: رهیاب