تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۸:۴۵
کد مطلب : 63618

قیمت تلویزیون سه بعدی ال جی/جدول

تلویزیون سه بعدی ۷۲ اینچ ال ام ال جی ۲۱ میلیون ۶۷۲ هزارو تلویزیون دی ۵۵ اینچ ۶۶۰۰۰ ال ای –اسمارت ال جی ۵ میلیون ۹۹۰ هزارتومان است.

باشگاه خبرنگاران: قیمت انواع تلویزیون سه بعدی به شرج جدول زیر است.

قیمت به تومان

محصول

۵٫۹۹۰٫۹۰۰

تیری دی ۵۵ اینچ ۶۶۰۰۰ال ای – اسارت ال جی

۶٫۸۰۵٫۰۰۰

تیری دی ۵۵ اینچ ۸۶۰۰۰ال ام – ال جی مهرساد پخش

۴٫۳۴۸٫۰۰۰

تیری دی ۴۷ اینچ ۸۶۰۰۰ ال ام جی مهرساد پخش

۳٫۶۴۳٫۰۰۰

تیری دی ۴۷ اینچ ۶۲۰۰۰ ال ام –ال جی مهرشاد پخش

۳٫۶۰۹٫۰۰۰

تیری دی ۴۷ اینچ ۶۶۱۰۰ ال ام –ال جی مهرساد پخش

۳٫۶۵۸٫۰۰۰

تیری دی ۴۷ اینچ ۷۶۱۰۰ ال ام –ال جی مهرساد پخش

۲۱٫۶۷۲٫۰۰۰

تیری دی ۷۲ اینچ ۹۵۰۰۰ ال ام – ال اجی مهرساد پخش