تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۰۶:۳۴:۵۴
کد مطلب : 88337

قیمت طلا و سکه امروز ۹۴/۲/۲۳

قیمت قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان انس طلا (دلار) ۱,۱۹۳.۲۰ ۱.۵۰ (۰.۱۳%) ۱,۱۹۲.۱۰ ۱,۱۹۴.۷۰ ۰۷:۲۰ مثقال طلا ۴,۱۲۰,۰۰۰ ۰ […]

قیمت قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا (دلار) ۱,۱۹۳.۲۰ ۱.۵۰ (۰.۱۳%) ۱,۱۹۲.۱۰ ۱,۱۹۴.۷۰ ۰۷:۲۰
مثقال طلا ۴,۱۲۰,۰۰۰ ۰ (۰%) ۴,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۱۳۵,۰۰۰ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
گرم طلای ۱۸ ۹۵۰,۲۱۰ ۰ (۰%) ۹۴۶,۷۵۰ ۹۵۳,۶۷۰ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
گرم طلای ۲۴ ۱,۲۶۶,۶۴۰ ۰ (۰%) ۱,۲۶۲,۰۲۰ ۱,۲۷۱,۲۵۰ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
انس نقره (دلار) ۱۶.۴۹ ۰.۰۳ (۰.۱۸%) ۱۶.۴۵ ۱۶.۵۲ ۰۷:۱۵
انس پلاتین ۱,۱۲۸.۰۰ ۴.۰۰ (۰.۳۵%) ۱,۱۲۸.۰۰ ۱,۱۳۲.۰۰ ۰۷:۱۷
انس پالادیوم ۷۸۴.۰۰ ۰ (۰%) ۷۸۲.۰۰ ۷۸۴.۰۰ ۰۶:۴۷
نفت سبک ۶۱.۲۴ ۰.۳۳ (۰.۵۴%) ۶۰.۴۹ ۶۱.۵۷ ۰۷:۲۰
قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه بهار آزادی ۹,۳۱۵,۰۰۰ ۰ (۰%) ۹,۲۷۵,۰۰۰ ۹,۳۲۵,۰۰۰ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
سکه امامی ۹,۳۴۰,۰۰۰ ۰ (۰%) ۹,۲۹۵,۰۰۰ ۹,۳۴۵,۰۰۰ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
نیم سکه ۴,۷۵۵,۰۰۰ ۰ (۰%) ۴,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
ربع سکه ۲,۶۵۵,۰۰۰ ۰ (۰%) ۲,۶۵۵,۰۰۰ ۲,۶۶۵,۰۰۰ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
سکه گرمی ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۰ (۰%) ۱,۸۱۵,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴