تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۶:۱۶:۳۲
کد مطلب : 31309

قیمت محصولات بنز+جدول

آخرین تغییرات قیمت های این جدول مربوط به تاریخ ۱۱ خرداد ماه است.

 

مدل خودرو

قیمت بازار

قیمت نمایندگی

تغییرات قیمت

بنز B180

۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰۰

بنز C180 فول

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

بنز C200

۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

بنز C300

۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

بنز C350

۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰۰

بنز CL 500

۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

بنز CL 600

۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰

بنز CLS 350

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

بنز CLS 500

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

بنز CLS 550

۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

بنز E200

۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

بنز E200 مدل ۲۰۱۴

۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۰۰۰۰۰

بنز E300

۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

بنز E350

۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

بنز E350(کانورتیبل)

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

بنز E350 (کوپه)

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰۰

بنز GLK 350

۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰۰۰۰۰۰

مرسدس بنزML350

۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰

۶۵۰۰۰۰۰۰

بنز S350

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

بنز S500

۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰۰

بنز S500 مدل ۲۰۱۴

۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

بنز SL 350

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

بنز SL 500

۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

بنز SLK 350

۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰