تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۷:۲۵:۴۹
کد مطلب : 39110

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

بلند شدن امواج سهمگین در حاشیه رودخانه ای در استان ژجیانگ چین موجب شد که تماشاگران پا به فرار بگذارند.

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس

لحظات وحشتناک کنار رودخانه +عکس