تاریخ انتشار خبر: ۶ , تیر, ۱۳۹۵ | ۰۴:۴۴:۵۶
کد مطلب : 116111

ماری که در پوست خود گم شد +تصاویر

یک مار که در حال پوست انداختن بود به مدت سه ساعت در پوست خود گم شد.

 گم شدن در فکرها چیزی است که ممکن است برای همه افراد و همه‌جا و همه وقت اتفاق بیفتد اما گم شدن در پوست خود ماجرای دیگری است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، این اتفاق اتفاقی است که برای یک مار اتریشی زمانی افتاد که در حال پوست انداختن بود.

ماری که در پوست خود گم شد +تصاویر

این مار پیتون در حالی که پوست می‌انداخت به حای بیرون خزیدن از پوست خود، دوباره به داخل پوست خود خزید.
این مار در پوست قدیمی خود که به صورت حلقه درآمده بود و به مدت سه ساعت در آن گیر افتاده بود تا این که در نهایت توانست از آن بیرون بیاید.

پوست قدیمی این مار پیتون به جز سوراخی که مار از آن بیرون زده بود دست نخورده مانده بود.

ماری که در پوست خود گم شد +تصاویر