تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۲۲:۲۶:۲۳
کد مطلب : 94522

مامورنگه‌داشتن‌‌کت معاون‌‌اول‌رییس‌جمهور

در حاشیه سفر جهانگیری به عسلویه