تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۷:۳۱:۱۱
کد مطلب : 19888

مراسم کوتاه کردن مو در چین/ تصاویر

عصر آبادان – مراسم سنتی و سالانه “ار یوئه ار” یا همان کوتاه کردن موهای کودکان در چین و با آغاز ماه دوم سال چینی صورت می گیرد که معتقدان به این مراسم سنتی اعتقاد به این دارند که کچل کردن موهای سر کودکان می تواند موجب آغاز نیرومند فصل بهار توسط آن کودک شود که البه کودکان چینی چندان با کوتاه کردن موهای خود موافق نیستند(!).