تاریخ انتشار خبر: ۸ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۵:۲۰:۱۴
کد مطلب : 19191

مهدی باکری ساعاتی قبل از شهادت

عصر آبادان – شهید احمد کاظمی در کنار شهید مهدی باکری ساعاتی قبل از شهادت در عملیات بدر