تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۲۲:۳۷:۱۷
کد مطلب : 94396

نامه فوری خزانه دار کل کشور به نوبخت درباره اشتباه بزرگ سازمان مدیریت +سند

در ادامه این نامه که با قید فوریت ارسال شده، از معاون رییس جمهور خواسته شده است تا به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت طبقه بندی اقتصادی مندرج در بخشنامه بودجه و دستورالعمل فوق، موافقتنامه ارائه شده به دستگاههای اجرایی اصلاح شود.

به گزارش صبحانه، یکی از اقدامات مهم بخش اقتصادی دولت یازدهم که مورد تقدیر نهادهای نظارتی نیز قرار گرفته است، تهیه و ابلاغ نظام حسابداری بخش عمومی مطابق استانداردهای حسابداری است که با رعایت پاسخگویی و شفافیت مالی عملکرد دستگاهها انجام شده است.

اما ظاهرا علی رغم تاکیدات ویژه خزانه داری کل کشور برای رعایت این ابلاغیه ها توسط همه دستگاههای مربوطه، یکی از مهمترین نهادهای مربوطه یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، توجه کاملی به این تاکیدات نداشته است.

بر اساس نامه رحمت الله اکرمی خزانه دار کل کشور به نوبخت رییس سازمان مدیریت که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، با اشاره به موارد فوق، اعلام شده است که پیش نویس موافقتنامه اعتبارات هزینه سال ۹۴ که به دستگاههای اجرایی ارائه شده، بخش طبقه بندی فصول هزینه ها منطبق با فصول دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها نیست.

در ادامه این نامه که با قید فوریت ارسال شده، از معاون رییس جمهور خواسته شده است تا به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت طبقه بندی اقتصادی مندرج در بخشنامه بودجه و دستورالعمل فوق، موافقتنامه ارائه شده به دستگاههای اجرایی اصلاح شود.