تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , آبان, ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۹:۳۰
کد مطلب : 126427
مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان اروندکنار:

نباید به دیوارپوشالی آمریکا تکیه کرد

درویش نژاد:امروز دانش آموزان سرزمین ما در امنیت کامل ؛در آخرین نقطه ایران اسلامی آهنگ استکبارستیزی سرمی دهند.

Displaying photo_2016-11-06_23-30-59.jpg
به گزارش عصر آبادان؛محمد علی درویش نژاد درهمایش استکباری ستیزی دانش آموزان اروندکنار اظهار کرد:نشانه بالندگی و شکوفایی نظام مقدس جمهوری اسلامی همین تجمع دانش آموزانی است که انقلاب را ندیده ولی با همان شور و شوق دانش آموزان ابتدای انقلاب ؛فریادشان مرگ بر آمریکا و هم پیمانانشان است.
مسئول اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان اروندکناربا بیان اینکه اکنون اوج اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران به وضوح میتوان دید؛افزود:جایی که صدها متر آن طرف تر کشور ها در اوج بی ثباتی و ناامنی بسرمیبرند؛ ما به لطف امنیت و اقتدارحاکم؛ فریاد استکبار ستیزی خودمان را به گوش تمامی جهانیان میرسانیم.
درویش نژاددر ادامه گفت:امروز دانش آموزان سرزمین ما در امنیت کامل ؛در آخرین نقطه ایران اسلامی آهنگ استکبارستیزی سرمی دهند.
مجری برنامه استکبار ستیزی درپایان افزود:پیام ما و تمامی دانش آموزان به مسئولان این است، آمریکا دیوار پوشالی است؛ نباید به این دیوار تکیه کرد.
Displaying photo_2016-11-06_23-30-15.jpg
 Displaying photo_2016-11-06_23-31-16.jpg