تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۴:۰۹
کد مطلب : 53171

نصب پلاکارد پیام خاتمی در نمایشگاه مطبوعات

این در حالی است که در یکی از غرفه های این نمایشگاه پیامی از محمد خاتمی یکی از سران فتنه سال ۸۸ با نصب پلاکارد سبز رنگی با موضوع عذر خواهی از عدم حضور در نمایشگاه نصب شده است.

به گزارش عصر آبادان ، نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در حالی به نیمه رسیده است که با حواشی جالبی همراه است.

این در حالی است که در یکی از غرفه های این نمایشگاه  پیامی از محمد خاتمی یکی از سران فتنه سال ۸۸ با نصب پلاکارد سبز رنگی با موضوع عذر خواهی از عدم حضور در نمایشگاه نصب شده است.

رسانه ای که اجازه نصب این پلاکارد را در غرفه خود داده است  کاملا روش است که رسانه ای جهت دار می باشد و وابسته به جریان های خاصی است که رسالت اصلی خود را فراموش کرده است.

 

 

منبع: دانا

کلید واژه