تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , اردیبهشت, ۱۳۹۵ | ۰۷:۵۳:۱۴
کد مطلب : 112281

نمونه ای درس آموز از یک “ایرانی واقعی”

آیت الله مرعشی نجفی؛ هیچ وقت لباس خارجی به تن نمی کردند.

آیت الله مرعشی نمونه ای درس آموز از یک "ایرانی واقعی"

، آیت الله مرعشی نجفی؛ هیچ وقت لباس خارجی به تن نمی کردند.

 

ایشان از خیاطش خواسته بود، با پارچه های تولید داخل برایش لباس بدوزد؛ آن روز ها دکمه در ایران تولید نمی شد و مجبور بودند از دکمه های تولید خارج استفاده کنند.

 

خیاط هم از دکمه استفاده کرده بود؛ بعد از اینکه لباس را نزد آیت الله مرعشی نجفی برد، ایشان از دکمه هایش خوششان نیامد؛ گفتند دکمه خارجی است و به همین دلیل به خیاط یاد دادند که با قیطون دکمه درست کند و به لباس بدوزد.

 

گفتنی است، نمونه این لباس در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی در قم موجود است.