تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , تیر, ۱۳۹۵ | ۰۱:۵۳:۵۶
کد مطلب : 118019

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی شنبه ۱۹ تیر؛

صاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی شنبه ۱۹ تیر به مسائل مختلف ورزش از جمله فوتبال اختصاص دارد.

از جنجال بزرگ آبی ها در ارمنستان تا حضور کی روش به جای هاجسون در انگلیس

از جنجال بزرگ آبی ها در ارمنستان تا حضور کی روش به جای هاجسون در انگلیس

از جنجال بزرگ آبی ها در ارمنستان تا حضور کی روش به جای هاجسون در انگلیس

از جنجال بزرگ آبی ها در ارمنستان تا حضور کی روش به جای هاجسون در انگلیس

از جنجال بزرگ آبی ها در ارمنستان تا حضور کی روش به جای هاجسون در انگلیس

از جنجال بزرگ آبی ها در ارمنستان تا حضور کی روش به جای هاجسون در انگلیس

از جنجال بزرگ آبی ها در ارمنستان تا حضور کی روش به جای هاجسون در انگلیس

انتهای پیام/