تاریخ انتشار خبر: ۲۴ , تیر, ۱۳۹۵ | ۰۱:۵۵:۴۵
کد مطلب : 119105

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنج شنبه ۲۴ تیر؛

؛تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز ( ۲۴ تیر ) به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

 

از دودلی آقای گل و محرومیت رحمتی تا جنگ علیه علیمنصور

از دودلی آقای گل و محرومیت رحمتی تا جنگ علیه علیمنصور

از دودلی آقای گل و محرومیت رحمتی تا جنگ علیه علیمنصور

از دودلی آقای گل و محرومیت رحمتی تا جنگ علیه علیمنصور

از دودلی آقای گل و محرومیت رحمتی تا جنگ علیه علیمنصور

از دودلی آقای گل و محرومیت رحمتی تا جنگ علیه علیمنصور

از دودلی آقای گل و محرومیت رحمتی تا جنگ علیه علیمنصور

انتهای پیام