تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , تیر, ۱۳۹۵ | ۰۲:۰۶:۲۰
کد مطلب : 120178

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۳۰ تیر

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز ( ۳۰  تیر ) به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز ( ۳۰  تیر ) به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال
از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال
از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال
از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال
از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال
از قهر برانکو با طارمی تا ماجرای ادامه دار محرومیت هواداران استقلال