تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , آذر, ۱۳۹۵ | ۲۱:۴۸:۳۲
کد مطلب : 127826

هیأت منصفه مطبوعات «زاکانی» را به اتفاق آرا مجرم نشناخت

دبیر هیأت منصفه مطبوعات با بیان اینکه امروز به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مدیرمسئول سابق هفته‌نامه پنجره رسیدگی شد که در نهایت هیأت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا وی را مجرم نشناخت.

دادگاه مطبوعات «زاکانی» را به اتفاق آرا مجرم نشناختعلی‌اکبر کسائیان گفت: امروز به تخلفات سه رسانه در دادگاه مطبوعات رسیدگی شد.
وی درباره اتهامات علیرضا زاکانی مبنی بر اتهام نشر مطالب خلاف واقع در دادگاه مطبوعات حاضر شده بود افزود:‌ هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا وی را مجرم نشناخت.

وی افزود:‌ پایگاه خبری پرشین خودرو به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

دبیر هیأت منصفه مطبوعات اظهار داشت: پایگاه خبری ملیت به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

منبع: فارس