تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۱۲:۲۰:۱۰
کد مطلب : 106676

پذیرفته شدگان آزمون استخدامی در شبکه های شمال خوزستان کارآزموده می شوند

پنج گروه از کارآموزان پذیرفته شده در آزمون استخدامی شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان در شبکه های آبیاری شمال خوزستان آموزش های مقدماتی را فرا می گیرند.

به نقل از شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان با اعلام این خبر گفت: این کارآموزان از شرکت های بهره برداری کرخه و شاوور، کارون بزرگ، زهره جراحی و مارون می باشند که در اردیبهشت ماه سال جاری در آزمون استخدامی سازمان آب و برق خوزستان پذیرفته شده اند و قرار است پس از گذراندن دوره های آموزشی مشغول به کار شوند.
“بهمن افشار” افزود: هر گروه طی مدت یک هفته پس از آشنایی مقدماتی در روابط عمومی این شرکت با فعالیت واحدهای بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، فنی و مهندسی، مالی و پشتیبانی، امور مشترکین و الگوی کشت، مساحی، حقوقی و قراردادها، تحقیقات و سیستم های کیفیت آشنا شده و در این خصوص آموزش های لازم را فرا می گیرند.
وی مجموع کارآموزان را ۶۷ نفر عنوان کرد و گفت: آموزش این افراد از ۲۶ دی ماه سال جاری آغاز شده و طبق برنامه تا ۲۸ بهمن ماه ادامه دارد.
شبکه های آبیاری شمال خوزستان شامل شبکه های آبیاری دز و کرخه شمالی با دارا بودن تاسیسات قدیمی و جدید آبیاری و ساز و کار منحصر به فرد سازه ای و تاسیساتی، کارگاه آموزشی مناسبی برای کارآموزان، دانشجویان و متخصصان بخش آب و کشاورزی محسوب می شود.