تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۸:۲۸:۰۳
کد مطلب : 54589

چهارشنبه سوری در دفتر هاشمی رفسنجانی +عکس

سیدجمال ساداتیان که در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس مسول دفتر او بود، این روزها تهیه کننده فیلم هایی شده است که بعضا پرحاشیه هستند.

 عصرآبادان ،  سیدجمال ساداتیان که در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس مسول دفتر او بود و در ماجرای مک فارلین چهره اش رسانه ای شد، این روزها از تهیه کنندگان مطرح و بانفوذ فیلم هایی شده است که بعضا پرحاشیه هستند.فیلم هایی مانند چهارشنبه سوری و برف روی کاجها.
دیروز: مسئول دفتر هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست بر مجلس در حال نشان دادن اسناد شناسایی مک فارلین به مخاطبان
چهارشنبه سوری در دفتر هاشمی رفسنجانی

امروز: تهیه فیلم های بعضا پرحاشیه مانند چهارشنبه سوری و برف روی کاجها

چهارشنبه سوری در دفتر هاشمی رفسنجانی