تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۲۲:۴۳:۳۶
کد مطلب : 108527

چگونه به صلاحیت سید حسن خمینی رسیدگی شد؟

یکی از کانال‌های تلگرامی در گزارشی به چگونگی فرآیند احراز صلاحیت سید حسن خمینی پرداخت .

یکی از کانال‌های تلگرامی در گزارشی به چگونگی فرآیند احراز صلاحیت سید حسن خمینی پرداخت و نوشت: «بعد از جلسات مختلف رسیدگی به اعتراض نامزدهای انتخابات خبرگان، در آخرین جلسه فقهای شورای نگهبان بار دیگر صلاحیت آقای حسن خمینی بررسی شد و مجدداً شورای نگهبان، رأی به عدم احراز صلاحیت وی داد. در هفته اخیر، دو تن از فقهای شورای نگهبان مجدداً جزوات و صوت‌های کلاس‌های درسی که از سوی وی ارائه‌شده بود را مورد ارزیابی قراردادند و گزارش مفصلی از آن به جلسه شورا ارائه کردند. نظر هر دو فقیه نیز بر عدم احراز صلاحیت علمی وی برای نامزدی در انتخابات خبرگان بود که فقهای دیگر نیز بر این موضوع تأکید و خواستار حضور در امتحان علمی شدند. در مرحله اول نیز دو فقیه دیگر شورا به این موضوع رسیدگی کرده بودند. شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت علمی، آقای حسن خمینی را به امتحان علمی دعوت کرده بود که وی از این حضور خودداری کرده بود