تاریخ انتشار خبر: ۱۶ , تیر, ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۱:۲۶
کد مطلب : 98395

کودتا در انتخابات شورای راهبردی اصلاح طلبان خوزستان/مهندسی آراء در انتخابات چندصد نفره توسط مدعیان دموکراسی

بررسی اظهارات منتقدان این برنامه نشان می دهد دو کلید واژه کودتا و مهندسی انتخابات در اظهارات منتقدین خودنمایی بیشتری می کند

انتخابات شورای راهبردی اصلاح طلبان خوزستان هفته گذشته توسط طیف تندروی این جریان در اهواز برگزار شد.
این انتخابات که در حاشیه مراسم سخنرانی موسوی لاری وزیرسابق دولت اصلاحات صورت گرفت انتقادات گسترده ای را در میان بدنه فعال اصلاح طلب استان برانگیخت.بررسی اظهارات منتقدان این برنامه نشان می دهد دو کلید واژه کودتا و مهندسی انتخابات در اظهارات منتقدین خودنمایی بیشتری  می کند لذا برآن شدیم تا به واکاوی دلایل ذکر این دو کلیدواژه بپردازیم:

*عدم دعوت از اصلاح طلبان شهرهای بزرگ خوزستان (به جز اهواز) در این انتخابات

*افزوده شدن ۱۲۰عضو در آخرین لحظات به رای دهندگان با صلاحدید برگزار کنندگان این انتخابات به اذعان دبیر برگزاری این برنامه

*نشست هفت تشکل اصلاح طلب در روزهای منتهی به انتخابات در خیابان وهابی جهت مهندسی آراء

*شرکت ندادن دهها نفر از اعضای حاضر در همایش در انتخابات به بهانه کمبود تعرفه رای!

*مفقود شدن ۲۱ تعرفه رای پس از شمارش آرا(از ۴۵۰ تعرفه توزیع شده ۲۱ تعرفه مفقود شده است با یک حساب سرانگشتی چنانچه بانیان این برنامه برگزاری انتخابات را در کشور برعهده داشتند شاید بیش از ۲میلیون رای مفقود می شد!)

*عدم تاثیر تعدادی از آراء در نتایج اعلام شده به بهانه مخدوش خواندن آن ها

*افزوده شدن سه گروه و حزب در ساعات پایانی منتهی به انتخابات!

مطالب زیر فقط بخشی از دلایل منتقدین برای کودتا خطاب کردن انتخابات شورای راهبردی اصلاح طلبان خوزستان است چرا که در اینجا فقط به برگزاری انتخابات پرداخته شده است و مقدمات آن موضوعی است که به صورت مجزا نقدهایی درخصوص آن مطرح می شود.

پی نوشت:
جالب خواهد بود اگر بدانید تعداد زیادی از مدعوین که به صرف غذا نیز دعوت شده بودند به علت بی برنامگی متولیان برگزاری برنامه با شکم گرسنه به شهر و دیار خود بازگشتند!

رهیاب