تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , آبان, ۱۳۹۳ | ۰۴:۳۷:۰۷
کد مطلب : 54989

گزارش تصویری / سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی در دانشکده نفت آبادان

عصر آبادان: دکتر رحیم پور ازغدی صبح روز چهارشنبه بیست و هشتم آبان در دانشکده نفت آبادان سخنرانی کرد.

  rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (2) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (3) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (4) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (5)

rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (1) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (6) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (7) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (8) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (9) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (10) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (11) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (12) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (13) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (14) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (15) rahimpoor-azghadi-abadan-0010 (16)

azghadi-abadan-0054