تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۳:۳۰
کد مطلب : 43662

یک‌انگلیسی‌سومین‌خبرنگار‌قربانی‌داعش/عکس

داعش در پایان قتل دومین خبرنگارآمریکایی در خصوص اعدام سومین خبرنگار غربی، دیوید کاوتورن هاینز (انگلیسی) مطرح شده و به همه کشورهایی که در ائتلاف شر علیه داعش همپیمان شده اند، هشدار داد.