تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۲۰:۱۹:۲۵
کد مطلب : 22438

آتاتورک و رضاخان در ترکیه/عکس

رضا خان و آتا تورک در زمان بازدید رضا خان از ترکیه