تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۰۹:۴۴:۱۴
کد مطلب : 20502

آخرین تصمیم گیری در مورد دانشگاه احمدی نژاد

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: در صورتی که دانشگاه ایرانیان دوره های خود را بدون اخذ مجوز از شورای گسترش اجرا کند اگر این دانشگاه دانش آموخته ای هم داشته باشد مدارک آنان به تایید وزارت علوم نمی رسد.

عصر ابادان – مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: در صورتی که دانشگاه ایرانیان دوره های خود را بدون اخذ مجوز از شورای گسترش اجرا کند اگر این دانشگاه دانش آموخته ای هم داشته باشد مدارک آنان به تایید وزارت علوم نمی رسد.

دکتر سیدحسین حسینی در خصوص آخرین تصمیم گیری ها در مورد دانشگاه ایرانیان یا دانشگاه احمدی نژاد گفت: ما نظرات خود را اعلام کرده ایم وزارت علوم در حال حاضر این دانشگاه را به دلیل اینکه برای اجرای دوره‌های مورد نظر، مجوز شورای گسترش آموزش عالی را اخذ نکرده است معتبر نمی داند.

وی ادامه داد: برای اجرای دوره‌های دانشگاهی همه مراجع قانونی آن را به شورای گسترش آموزش عالی ارجاع می دهند، بنابراین این موسسه و یا دانشگاه باید مانند بقیه موسسات و دانشگاه ها مراحل قانونی را برای کسب مجوز اجرای رشته اخذ کند.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: با توجه به این مساله که دانشگاه ایرانیان مجوزی برای اجرای دوره های مورد نظر و رشته های این دانشگاه از شورای گسترش آموزش عالی دریافت نکرده است، نمی تواند این دوره ها را اجرا کند.

وی افزود: بر فرض مثال اگر دوره های مذکور اجرا نیز شوند مدرک دانش آموختگان باید توسط وزارت علوم به تایید برسد ولی چون دوره‌های مذکور مورد تایید وزارت علوم نبوده، اگر این دانشگاه دانش آموخته ای هم داشته باشد مدارک آنان به تایید وزارت علوم نمی رسد.