تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۷:۱۳:۴۸
کد مطلب : 52979

آخرین قیمت۱۱گروه کالایی/ جدول

در هفته منتهی به ۱۶ آبان ماه قیمت لبنیات، گوشت مرغ، چای و روغن نباتی بدون تغییر و برنج ۲.۲ درصد، حبوب ۱.۳ درصد، میوه‌های تازه ۰.۷ درصد، سبزی‌های تازه ۱.۴ درصد و گوشت قرمز ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

فارس: تغییرات قیمتی ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۱۶ آبان ماه منتشر شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت لبنیات، گوشت مرغ، چای و روغن نباتی بدون تغییر بود،اما تخم مرغ ۰.۷ درصد و قند و شکر ۰.۱ درصد کاهش داشت.

همچنین برنج ۲.۲ درصد، حبوب ۱.۳ درصد، میوه‌های تازه ۰.۷ درصد، سبزی‌های تازه ۱.۴ درصد و گوشت قرمز ۰.۱ درصد افزایش یافته است.

*لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه معادل ۱.۱ درصد افزایش ولی قیمت کره پاستوریزه ۰.۴ درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. قیمت تخم‌مرغ معادل ۰.۴ درصد کاهش داشت و شانه‌ای ۸۰ هزار الی ۱۰۵ هزار ریال فروش می‌رفت.

*برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخلی درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۲.۳ درصد و ۱.۴ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی معادل ۰.۳ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۳.۶ درصد افزایش داشت.

*میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن‌ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت نارنگی معادل ۰.۱ درصد، لیمو شیرین ۱.۴ درصد و هندوانه ۰.۷ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۵ درصد تا ۱.۳ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت سبزی‌های برگی ثابت بود. بهای کدو سبز معادل ۲.۷ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ درصد تا ۵.۶ درصد افزایش داشت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ بدون تغییر بود.

*قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۰.۳ درصد کاهش ولی قیمت شکر ۰.۲ درصد افزایش داشت. بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

گروه کالایی درصد تغییر نسبت به هفته قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات ۰ ۰ ۱۳.۷
تخم مرغ ۰.۷- ۳.۹- ۲.۴-
برنج ۲.۲ ۲.۵ ۵.۸
حبوب ۱.۳ ۴.۹ ۸.۵-
میوه‌های تازه ۰.۷ ۵- ۱۸.۱
سبزی‌های تازه ۱.۴ ۶.۹ ۲.۱-
گوشت قرمز ۰.۱ ۰.۷ ۴.۷
گوشت مرغ ۰ ۱۴.۱- ۱۵.۴-
قند و شکر ۰.۱- ۰.۳- ۶.۴
چای ۰ ۰.۱ ۱۰.۹
روغن نباتی ۰ ۰ ۳.۸