تاریخ انتشار خبر: ۴ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۸:۰۱:۵۲
کد مطلب : 46716

آغاز دور جدید اعزام‌های عتبات عالیات

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از آغاز اعزام های عتبات عالیات از امروز خبر داد و گفت: اعزام‌های زمینی به عتبات عالیات نیز از ۶ مهر مجدداً آغاز می‌شود.

 
 
 
محسن نظافتی به آغاز دور جدید اعزام‌ها به عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: بر اساس وعده‌هایی که از قبل داده شده بود اعزام‌های زمینی عتبات عالیات نیز از ۶ مهر آغاز می‌شود و این اعزام‌ها تنها از مرز چزابه و مهران انجام می‌شود.
 
وی ادامه داد: کاظمین در برنامه زیارتی زائران در این دوره نیز قرار ندارد.
 
مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در خصوص قیمت‌های این دوره از اعزام‌ها به عتبات عالیات گفت: در مرحله جدید حداقل و حداکثر هزینه سفر به عتبات عالیات به صورت زمینی را ۹۶۰ هزار تا یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و حداقل و حداکثر اعزام های هوایی را یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است.
 
وی همچنین در خصوص هزینه سفرهای ۳ و ۴ روزه عتبات عالیات گفت: هزینه سفرهای ۳ روزه در این دوره یک میلیون و ۲۰ هزار تومان و هزینه سفرهای ۴ روزه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
 

نظافتی خاطرنشان کرد: اعزام‌های زمینی به عتبات عالیات از ۱۴ استان انجام می‌شود.آغاز دور جدید اعزام‌های عتبات عالیات
مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از آغاز اعزام های عتبات عالیات از امروز خبر داد و گفت: اعزام‌های زمینی به عتبات عالیات نیز از ۶ مهر مجدداً آغاز می‌شود.
فارس: محسن نظافتی به آغاز دور جدید اعزام‌ها به عتبات عالیات اشاره کرد و گفت: بر اساس وعده‌هایی که از قبل داده شده بود اعزام‌های زمینی عتبات عالیات نیز از ۶ مهر آغاز می‌شود و این اعزام‌ها تنها از مرز چزابه و مهران انجام می‌شود.
 
وی ادامه داد: کاظمین در برنامه زیارتی زائران در این دوره نیز قرار ندارد.
 
مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در خصوص قیمت‌های این دوره از اعزام‌ها به عتبات عالیات گفت: در مرحله جدید حداقل و حداکثر هزینه سفر به عتبات عالیات به صورت زمینی را ۹۶۰ هزار تا یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان و حداقل و حداکثر اعزام های هوایی را یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است.
 
وی همچنین در خصوص هزینه سفرهای ۳ و ۴ روزه عتبات عالیات گفت: هزینه سفرهای ۳ روزه در این دوره یک میلیون و ۲۰ هزار تومان و هزینه سفرهای ۴ روزه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
 

نظافتی خاطرنشان کرد: اعزام‌های زمینی به عتبات عالیات از ۱۴ استان انجام می‌شود.

 
منبع: فارس