تاریخ انتشار خبر: ۱۶ , آبان, ۱۳۹۵ | ۱۸:۴۶:۰۲
کد مطلب : 126190
چرا مدیری مجیزگوی ابتکار شد؟

آقای پدرخنده! خواهر مری ندید، شما هم ندیدید؟

کسی انتظار نداشت مدیری از اظهارات سیاسی ابتکار و دخالت های او در حوزه های غیر از محیط زیست بپرسد اما وقتی چنین پاس گل هایی به ابتکار داده شد، حداقل نمی شد در مورد مسائل محیط زیست هم – به صورت جدی نه شعاری و از سر رفع مسئولیت – پرسیده و جواب خواسته شود؟

بالاخره پس از مدت ها، برنامه دورهمی با حضور معصومه ابتکار پخش شد و آنچه بیش از هر چیز دیگری به چشم آمد این بود که رفتار و سوالات مهران مدیری نه تنها هیچ نشانی از همان طنزپرداز پرسشگر و نقدگرا نداشت بلکه به یک مجیزگو تبدیل شده بود.

به گزارش صراط، حضور معصومه ابتکار در برنامه «دورهمی»، نه تنها هیچ آورده ای برای منتقدان بی شمار او به ویژه در مورد وضعیت آلودگی هوا در جنوب کشور نداشت، بلکه به محلی برای تبلیغات شخصی او تبدیل شد.

با این حال، عدم پاسخگویی ابتکار نکته جدید و غیرمنتظره ای نبود. آنچه عجیب بود رفتار مهران مدیری مجری برنامه در مقابل او بود. مدیری که در سال های گذشته با وجود فراز و نشیب های متعدد، ضمن تحصیل لقب پدرخنده، در مجموع از خود چهره ای نقاد و پرسشگر به جای گذاشته، مقابل ابتکار به یک مجیزگو تبدیل شده بود.

آقای پدرخنده! خواهر مری ندید، شما هم ندیدید؟

در برنامه مذکور دو نوع رویکرد متصور بود. اول اینکه برنامه خارج از سوالات حوزه کاری ابتکار تنها به حواشی زندگی شخصی او بپردازد که ظاهرا این رویکرد در پیش گرفته شده بود. چنانکه مدیری بحث عاشق شدن ابتکار، تعداد فرزندان و نوه هایش را پرسید و حتی آن رفتار لوس تکراری در مورد محاسبه سن خانم های مهمان را هم مقابل او پیاده کرد و بحث را به “چاقی همسرش” هم رساند.

مدیری حتی بحث معروف شدن ابتکار به “خواهر مری” در زمان تسخیر لانه جاسوسی را هم پیش کشید و ابتکار هم که ترجیح داده بود به جای “تسخیر لانه جاسوسی” بگوید “اشغال سفارت آمریکا” به آن پاسخ داد.

رویکرد دوم، یک مصاحبه عادی در حوزه کاری ابتکار بود که انجام نشد و البته انتظاری هم نبود که چنین شود. اما رفتار مدیری سوالات متعددی را بی پاسخ گذاشت. اگر قرار بود یک مصاحبه غیرکاری انجام شود چرا با سوالاتی در حوزه من درآوردی “حسات دیگران به ابتکار” زمینه حمله او به مخالفانش را – در حد و اندازه های همان برنامه دورهمی – فراهم کرد؟ اگر مصاحبه غیرتخصصی بود، چرا مدیری با طرح یک سوال کلی در مورد عملکرد اقتصادی دولت پاس گلی به ابتکار داد تا بدون هیچ پرسش جدی و قابل توجهی به دفاع از عملکرد دولت بپردازد؟ طرح همه اینها البته بعد از برجسته کردن عنوان “قهرمان زمین” برای ابتکار شائبه برنگیزتر می شود.

کسی انتظار نداشت مدیری از اظهارات سیاسی ابتکار و دخالت های او در حوزه های غیر از محیط زیست بپرسد اما وقتی سوالات ذکر  شده از ابتکار پرسیده شد، حداقل نمی شد در مورد انتقادات از عملکرد خانم رییس در مورد مسائل جدی محیط زیست هم – به صورت جدی نه شعاری و از سر رفع مسئولیت – پرسیده و جواب خواسته شود؟ ابتکار سه سال است ریزگردها را نمی بیند. آیا مهران مدیری هم آنها را ندیده است؟