تاریخ انتشار خبر: ۶ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۷:۲۵:۳۵
کد مطلب : 47201

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

گرچه خاطرات آزادگان ایرانی گویای رفتار ناشایست زندانبانان و شرایط سخت اردوگاه های آزادگان ایرانی در عراق است اما سربازان عراقی ای که در جنگ توسط سربازان کشورمان اسیر شدند رفتار متفاوتی را تجربه کردند.

 

 
 

 پس از پیروزی های ایران در نبرد با رژیم صدام در چند مرحله تعداد زیادی از سربازان عراقی به اسارت نیروهای رزمنده در آمدند. بر اساس آمارها در طول دوران جنگ ۷۲ هزار و ۱۱۳عراقی در ۷۸ عملیات به اسارت ایران درآمدند که وظیفه نگهداری آنها بر عهده ارتش ایران بود.

بنا به توصیه امام خمینی(ره) درباره خوش رفتاری با اسرای جنگی که آنها را “میهمان”ایران خواند اردوگاه های اسرا ضمن خوش رفتاری با آنان باعث شد حدود ۱۵ درصد از مجموعه اسرا، حاضر به بازگشت به کشور خود نشده و در این میان تعداد ۷هزار و ۵۰۰ نفر از آنان، رسماً با صلیب سرخ جهانی مصاحبه کرده و در خواست کتبی مبنی بر عدم تمایل به بازگشت به عراق را به آنها ارائه دهند.

پس از جنگ و در سال ۱۳۷۰ کمیته ی سه جانبه ی ایران، عراق و صلیب سرخ مذاکرات خود را در راستای تبادل اسرا نهایی کرد و پس از آن گام های عملی برای آزاد کردن نظامی های عراقی برداشته شد.

بر این اساس ایران در سال ۶۹، ۳۷ هزار و ۹۳۴ نفر و در فاصله‌ی سال‏های ۷۰ تا ۷۳، ۳ هزار و ۸۲۴ نفر و در سال‏های ۷۴، ۷۵ و ۷۶ نیز یک هزار ۵۱۴ اسیر را تحویل مقامات عراقی داد. 

همچنین در سال ۷۷، ۶ هزار و ۲۵۰ نفر و طی سال‏های ۷۸ تا ۸۱ نیز مجموعا ۵ هزار و ۸۰۴ نفر از اسرای عراقی آزاد شدند و نهایتا آخرین گروه از اسرای عراقی که ۵۹ نفر بودند در اردیبهشت ۸۲ به بغداد بازگشتند.

 
آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر
 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 

آماری از اسرای عراقی در جنگ تحمیلی +تصاویر

 
انتهای پیام