تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , آبان, ۱۳۹۳ | ۰۹:۱۸:۰۸
کد مطلب : 52793
یادداشت:

آنچه که دنیای امروز به روشنفکران ما می دهد/تماشای تحولات جهانی آرمان غرب زده ها ی ما

آن ها از ۱۰ هزار کیلومتر آنطرف تر برای مقابله با آنچه تهدید امنیتی می خوانند می آیند و در کشورهای همسایه ما مستقر می شوند و به قتل و غارت این کشورها به نام مبارزه با تروریسم می پردازند تا بتوانند منافع ملی خود را تامین کنند.

 

 

به گزارش عصر آبادان ، رهیاب نیوز نوشت: آن ها از ۱۰ هزار کیلومتر آنطرف تر برای مقابله با آنچه تهدید امنیتی می خوانند می آیند و در کشورهای همسایه ما مستقر می شوند و به قتل و غارت این کشورها به نام مبارزه با تروریسم می پردازند تا بتوانند منافع ملی خود را تامین کنند.

آن ها از ۱۰ هزار کیلومتر آنطرف تر نسبت به محاکمه قاچاقچیان مواد مخدر در کشورما بی خیال نیستند و به بهانه های مختلف مثل آزاد نبودن روابط همجنسگرایی ما را به نقض حقوق بشر محکوم می کنند.

آن ها از ۱۰ هزار کیلومتر آنطرف ترمی آیند و در شمال و جنوب و شرق و غرب ما پایگاه نظامی بنا می کنند تا به قول خودشان کنترل منطقه(ایران) را داشته باشند.

آن ها از ۱۰ هزار کیلومتر آنطرف تر فرهنگ غریبی را بر ما تحمیل می کنند و برای پیاده شدن مبانی این فرهنگ های غیرانسانی از تمام ابزار و امکانات سیاسی؛اقتصادی و نظامی بهره می برند.

آن ها از ۱۰ هزار کیلومتر آنطرف تر بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و حقوق بین الملل به بهانه حق بودن آرمان های صهیونیست ها خاورمیانه را شخم می زنند تا منافع ملی خود را تقویت کنند.

آن ها بدون توجه به وسایل ارتباطی هر سخنی را بر زبان می رانند حتی اگر برخلاف عرف مرسوم در کشورهای جهان و به قیمت برهم خوردن روابط با چند کشور باشد.

آن ها این همه را در کنار صدها اقدام غیرانسانی دیگر انجام می دهند ولی در کتاب هایشان برای روشنفکران دماغ بین  ما از مرزهای جغرافیایی و حقوق بین الملل وعدم انطباق سازی حق و باطل در دنیای امروز می نویسند تا دفاع از مردم مظلوم فلسطین ،لبنان،عراق،یمن،بحرین که در زیر یوغ دیکتاتورها در حال له شدن هستند دخالت در امور این کشورها قلمداد شود

آن ها به خورد غرب زده های ما آن می دهند که چوب لای چرخ منافع ملی و قدرت منطقه ای شدنمان باشد.

آن ها از مرزهای امنیتی و عمق استراتژیک و منطقه نفوذ و…چیزی به خورد این ها نمی دهند بلکه فقط سنگی برای زخم کردن تن این مرزو بوم دستشان می دهند.

آن ها خود بانیان فرقه سازی و تقویت تجزیه طلبان در کشورهای مختلف هستند و به این ها یاد می دهند که در کشورهایشان بر علیه فرقه گرایی و مطالبه حقوق قومی و اعتقادی خود کوشا باشند.

آن ها خود به دنبال تجدید بنای اورشلیم هزاره های قبل هستند ولی روشنفکران ما را یاد می دهند حسین(ع) را در عصر خود اسیر کنند.

خلاصه اینکه آن ها استاد دانشگاه دارند و ما…