تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۰۷:۱۲:۰۴
کد مطلب : 72419

آیا پنج شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ تعطیل است؟

با توجه به تعطیل بودن روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ این احتمال وجود دارد که دولت نسبت به تعطیلی روز پنج شنبه نیز اقدام نماید.

 با توجه به تعطیل بودن روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ این احتمال وجود دارد که دولت نسبت به تعطیلی روز پنج شنبه نیز اقدام نماید.
در صورتی که دولت روز پنج شنبه ۲۳ بهمن را تعطیل اعلام ننماید، مانند موارد پیشین اجازه مرخصی به کارکنان دولت داده خواهد شد. همچنین شرکت های خصوصی نیز می توانند این روز را تعطیل اعلام نمایند.
اخبار تکمیلی در خصوص تعطیلی پنج شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ را از عصر آبادان  پیگیری نمایید.