تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۰:۰۷:۴۰
کد مطلب : 54739
وکیل مهدی هاشمی پیش از ورود به دادگاه خبر داد:

ادامه‌دادگاه‌هاشمی‌حداقل تا ۱۵ جلسه‌دیگر

محمود علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه دادگاه مهدی حداقل ۱۰ تا ۱۵ جلسه دیگر ادامه دارد گفت: موضوع این پرونده سیاسی است و من مطمئنم که موکلم تبرئه خواهد شد.

 محمود علیزاده طباطبایی پیش از ورود به دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا امروز شاهد ختم رسیدگی به پرونده مهدی خواهیم بود یا خیر؟ گفت: دادگاه حداقل ۱۰ تا ۱۵ جلسه دیگر ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه این پرونده سیاسی است گفت: در واقع موضوع اصلی پرونده اکبر هاشمی رفسنجانی است نه مهدی و من مطمئن هستم که موکلم تبرئه خواهد شد.

منبع: فارس