تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۰:۱۷:۵۰
کد مطلب : 25228

ارسال کولر گازی‌های پر مصرف به دولت

با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی باید اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست شامل مواردی چون مدیریت مصرف انرژی و آب را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش عصر آبادان ، روزنامه خراسان نوشت: با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی باید اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست شامل مواردی چون مدیریت مصرف انرژی و آب را در دستور کار قرار دهند.

بر اساس بخشنامه یک مقام مسئول اجرایی مقرر شده دستگاه های دولتی ضمن تهیه لیستی از هزینه ها و میزان مصرف مواردی چون برق و آب و فهرست اقلام پر مصرفی چون کولر گازی را جمع آوری و به دولت ارسال کنند.

انتهای پیام